Pomocou najmodernejšej výpočtovej techniky a špecializovaného software Vám pripravíme realistické vizualizácie konkrétnych zákaziek, kde sa ešte vo fáze návrhu, pred samotnou realizáciou, máte moznosť presvedčiť o správnosti voľby materiálov, resp. dizajnu.

Pred realizáciou

proj1 1

Vizualizovaný návrh

proj1 2

Realizácia

proj1 3

Vizualizovaný návrh

proj2 2

Realizácia

proj2 3

 

Vizualizovaný návrh

proj3 2

Realizácia

proj3 3